De regionala DUV-föreningarna är verksamma i hela Svenskfinland och har tillsammans cirka 2 500 medlemmar.

DUV-föreningarna representeras på riksnivå av Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV)

Riksföreningen Steg för Steg är de utvecklingsstördas egen förening.

DUV-föreningar i Finland

De lokala DUV-föreningarna arrangerar många olika typer av fritidsverksamhet, utflykter, resor och andra evenemang. Via din DUV-förening är du automatiskt medlem i FDUV som arbetar på ett nationellt plan för alla svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga i Finland.